• Hoàn toàn miễn phí!
 • Chúng tôi mua và tải xuống từ sản phẩm gốc.
 • Các tệp tin không được sửa đổi hay bổ xung mã nguồn bên ngoài.
 • Bạn có thể sử dụng tùy ý mà không bị giới hạn bản quyền.
 • Cập nhật các phiên bản mới miễn phí.
 • Phiên bản hiện tại: 3.11.3.
 • Sản phẩm được cập nhật lần cuối: 26.04.2020.
 • Giấy phép: GPL.
Xem DEMO

Mặc định

0VNĐKhông giới hạn
 • Hổ trợ qua Email (Có)
 • Hướng dẫn cài đặt (Có)
 • Chỉnh sửa giao diện (Không)
 • Hổ trợ qua teamview (Không)
 • Tên miền + Hoting (Không)
 • Đăng bài + sản phẩm (Không)
 • Quản trị web (Không)

VIP

300000VNĐ1 năm
 • Hổ trợ qua Email (Có)
 • Hướng dẫn cài đặt (Có)
 • Chỉnh sửa giao diện (Có)
 • Hổ trợ qua teamview (Có)
 • Tên miền + Hoting (Không)
 • Đăng bài + sản phẩm (Không)
 • Quản trị web (Không)

VIP cao cấp

300000VNĐ1 tháng
 • Hổ trợ qua Email (Có)
 • Hướng dẫn cài đặt (Có)
 • Chỉnh sửa giao diện (Có)
 • Hổ trợ qua teamview (Có)
 • Tên miền + Hoting (Có)
 • Đăng bài + sản phẩm (Có)
 • Quản trị web (Có)