CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

“Thông tin cá nhân” được định nghĩa là với bất kỳ thông tin nào dùng để sử dụng để nhận diện, liên lạc hoặc để xác định vị trí liên quan đến cá nhân. Tất cả những thông tin cá nhân mà Nolaza thu thập được đều có tính bảo mật cá nhân, và bạn có thể sửa đổi nó theo thời gian. Khi bạn đăng ký tài khoản với Nolaza chúng tôi sẽ hỏi bạn tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, thông tin về thanh toán. Nếu bạn sử dụng tài khoản miễn phí sẽ không cần thông tin về thanh toán. Nolaza sử dụng thông tin thu thập được với mục đích chung sau đây: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thanh toán. xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ và nghiên cứu. Ngoài ra khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ bạn phải đồng ý với chính sách sử dụng nếu có.

Bảo mật thông tin cá nhân

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.  Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như số thẻ tín dụng vào mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL – Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại cskh@nolaza.com.

Sử lý dữ liệu được lưu trữ

Với mỗi tài khoản được mở nếu trong 6 tháng – 1 năm không đăng nhập trở lại có thể bị xóa bỏ. Nolaza có toàn quyền với ứng dụng trên nolaza. Tuy nhiên sẽ không yêu cầu các giữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ không trực tiếp liên hệ với khách hàng của bạn, hoặc sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích cạnh tranh với bạn hoặc trên thị trường.